AKTUELLT

Aktuellt

 

 

Kommande händelser

Vi ska hålla en enkel Pueri Cantores dag lördagen den 5 juni i domkyrkans lokaler. Vi börjar med övning i kyrkan kl 11:30, äter sedan en gemensam lunch på gården bakom domkyrkan (vid dåligt väder i salen) och håller sedan en fredsbön i domkyrkan. Avslutas ca kl 14:00.

Årsstämman hålls söndagen den 6 juni kl 16:00 i domkyrkosalen. Deltagande via Zoom är möjligt. 


Sommar 2021

Juli 2021  Internationella Pueri Cantores körkongress i Florens/Italien är åter uppskjuten på grund av Corona.

Kongressen är flyttat till nästa sommar, 13 - 17 juli 2022. 


Körläger i Marielund

13 - 15 augusti äger ett barnkörläger rum i Marielund. Läger för ungdomskör blir 10 - 12 september, även det i lägergården i Marielund. 

 

 

Detta har ägt rum:


På grund av pandemin blev större körsamlingar omöjliga under hösten 2020. Några ungdomar från domkyrkans ungdomskör sjöng en digital Luciakonsert i domkyrkan som sändes lördagen den 12 december 2020. Körerna sjöng i sina församlingar på de stora högtiderna i den mån det gick.


Barnkörläger i Marielund kunde hållas trots pandemi. Lägret ägde rum 14 - 16 augusti 2020. Barnen sjöng under lägret i en utomhusmässa som kardinalen Anders Arborelius firade i Marielund den 15 augusti. 


Luciakonsert i Domkyrkan Lördagen 19 december kl 18:00 2019

3 Barnkörer från Stockholmstrakten deltog


Sommarläger sommaren 2019 i Marielund Datum: 16-18 augusti,

3 Barnkörer från Stockholmstrakten deltog i Pueri Cantores barnkörläger i Stiftsgården Marielund.

Stiftsgårdens lägergård ligger intill Mälaren, med egen badbrygga och gott om gräsmatta för lek och utomhusaktiviteter.

Dessa varvades med sången. Vi medverkade i mässan i samband med dekanatsvallfärden lördagen den 17 augusti

Lägret avslutadess den 18 augusti med en minikonsert för föräldrarna kl 15:00.


 

Julgransplundring! Barnfest efter högmässan med körsång i PC regi med Kardinal Arborelius på Trettondagen 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Luciakonsert i katolska Domkyrkan 15 december 2018 kl 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomskörläger i Marielund  7 - 9 september 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueri Cantores barnkörer sjöng vid stiftsvallfärden i Vadstena lör 25 augusti 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueri Cantores barnkörläger 17-19 augusti 2018 med medverkan i dekanatsvallfärdens mässa lördagen den 18 augusti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 av våra svenska Pueri Cantores körer deltog i Internationella körfesten i Barcelona juli 2018. Körerna som åkte var Helige Trefaldighets Barnkör, Pueri Cantantes Catherdalis ungdomskör och Sankta Eugenias ungdomskör. Körerna sjöng en egen konsert tillsammans med 2 ytterligare Pueri Cantoreskörer från Tyskland och Spanien. Sankta Eugenias ungdomskör fick sjunga själva på galakonserten i Sagrada Familia.