Pueri Cantores Sverige

Katolska kyrkans barn- & ungdomskörförbund!

"The world needs your singing, for the language of beauty moves hearts and contributes to the encounter with God."

- Johannes Paulus I

OM OSS


Pueri Cantores Sverige är en organisation för katolska barn- ungdoms-, goss- och flickkörer. Nationella förbund av Pueri Cantores finns världen över, för närvarande i ca. 30 länder med sammanlagt ca. 60.000 barn och ungdomar som medlemmar.


De nationella förbunden ingår i en internationell paraplyorganisation - Foederatio Internationalis Pueri Cantores. Ungefär vartannat år arrangeras internationella träffar - så kallade körkongresser.  Dessa kongresser har bl.a hållits i städerna Paris, Barcelona, Tokyo och Wien. Men även i länderna Mexico, Venezuela, Brasilien och Kanada.


Vart femte år hålls kongressen i Rom. Detta för att ge så många som möjligt chansen att under sin barnkörtid sjunga vid en påvlig mässa i Peterskyrkan.

Bli medlem 

Har du en barn- eller ungdomskör inom katolska kyrkan och vill att kören ska bli medlem i Pueri Cantores?