Kontakt

KontaktVår styrelse


Ordförande:

Elisabeth v. Waldstein

Domkyrkoorganist

tel 073-776 04 26

president@puericantores.se


Viceordförande

AnnaMaria Thyresson Hedin

Musikdirektör, Kyrkomusiker i Sankt Eskil, Örebro

vicepresident@puericantores.se


Sekreterare

Ulf Samuelsson

Katolska Stiftets musikkonsulent,

Organist i Sankta Eugenia församling


Kassör

Keld Nielsen

Student, körsångare


Styrelseledamot

Cecilia Veenker Tang

Kyrkomusiker i Heliga Trefaldighets församling, Jakobsberg


Styrelseledamot

Alexander Kegel

Kyrkomusiker Helige Franciskus Församling Märsta


Styrelsesuppleang:

Anne Maj Samuelsson

Organist i Sankta Eugenia församling Stockholm


Har du en barn- eller ungdomskör inom katolska kyrkan?

 

Vill du att kören ska bli medlem i Pueri Cantores?

 

Medlemsavgiften är:

År 1         0 kr

Från och med år 2

1 - 10 medlemmar     300 kr /år

10 - 20 medlemmar: 500 kr/år

Fler än 20 medlemmar: 600 kr/år.  

 

Fyll i ansökningsblanketten